Tuesday, September 4

Found small stone, Portmeirion

Er mwyn gweithio'r tap rhaid codi'r ddolen. Byddwch yn ofalus rhag ei agor yn sydyn ac i'r dwr ddod allan yn sydyn a'ch gwlychu. Diolch.

To operate tap you must lift handle. Please take care not to open to fast as water may bounce out of the sink. Thankyou.